Conditions & Subscriptions

 

Aansluitings-voorwaarden bij de muziekschool van Kofasind:

 • Voor de inwoners van : Drogenbos en omliggende gemeenten
 • Minimum leeftijd : Meisjes en jongens kunnen zich inschrijven vanaf 10 jaar.
 • Kunnen communiceren in het Nederlands of het Frans.
 • Voor volwassenen stellen we op individuele basis een programma op.
 • De jaarlijkse deelname in de kosten = 25€ voor de volgende diensten:
  • Verzekering via de vzw Kofasind
  • Bruikleen van een typisch fanfare-instrument vanaf het 2de jaar.
  • Muzieklessen in groepjes van een evenwaardig niveau.(Sept 2013 – Mei 2014)
  • Individuele begeleiding om een instrument te leren bespelen.
  • Partituren en oefenmateriaal ter ondersteuning van de lessen.
  • Integratie in het jeugdorkest vanaf het 2de of 3de jaar naargelang het bereikte niveau.

Wat we verwachten van de leerlingen :

 • Inzet en regelmatige oefening zoals het voor een plezante hobby past.
 • Regelmatige deelname aan de lessen en op tijd toekomen.
 • Geduld en respect voor de andere leerlingen en lesgevers, vermits de lessen in gemengde tweetalige groupjes gegeven worden.
 • Respecteren van de waarden en principes van de statuten van de vzw Kofasind.

Met de eerste jaars leerlingen beginnen we naast de notenleer meteen ook met de blokfluit, een basis voor muziekinstrument lessen.

 • Dat is een eenvoudig houten instrument en wegens hygiënische redenen lenen we die instrumenten niet uit.
 • Op verschillende plaatsen in de groothandel te koop en via de muziekschool kan u die ook verkrijgen aan 6€

De voor-inschrijvingen kunnen gedurende het ganse jaar, via het antwoordformulier op deze website Kofasind.be

Inschrijvingen na 30 september worden op een wachtlijst geplaatst voor volgend schooljaar.

De definitieve inschrijving:

 • Na kennismaking met de kandidaat leerlingen, (De lesgevers kunnen eventeel negatief adviseren voor bepaalde kandidaten)
 • Na de volledige betaling van de deelname in de kosten.
  • Ofwel contant op de dag van inschrijving (31 Augustus 2013 of 7 September 2013) – In de lokalen van de school ingang langs de s’Herengracht straat nr 4 (bij het kerkhof)
  • Ofwel via overschrijving op de rekening van Kofasind vzw  BE 37 7340 3435 9328

   Inschrijvings formulier