The Logo

 

Met de omvorming in 2012 van de vereniging in een VZW structuur en de afgekorte benaming KoFaSiND, is een belangrijke stap genomen voor de aanpassing van de fanfare aan de evoluties van de 21ste eeuw.

Daarbij hoort ook deze website, als modern communicatie middel naar leden en geinteresseerd publiek.

Een hedendaags logo, waar we ons met evenveel gebondenheid kunnen achter scharen, dan de vlag die symbool stond bij de opmarsen in de gemeente 100 jaren geleden, straalt uit wat we met KoFaSiND beogen.

De Koninklijke kroon  Kroon krijgt een verjongingskuur Kroon new

Met twee kleurtjes erbij, symbool voor modernisme, voor de dansende figuren in het logo staan we voor diversiteit van onze leden en de faciliteiten-gemeente Drogenbos.

•NL-FR
•Jong-Oud
•Mannen-Vrouwen
•Virtuozen-Startende muzikanten
•Door mensen – Voor mensen
•In harmonie
KOFASIND

Maar KoFaSiND is vooral een vereniging van muzikanten , een fanfare, dus laat de noten maar komen … en de Sol sleutel.

En als sluitstuk de Sint Niklaas parochie waar het in 1897 allemaal begon en de verankering in het socio-culturele weefsel van Drogenbos.

Vlag Drogenbos Kofasindlogo Gust met vlag